تیوال مستند باشگاه حیوانات
S2 : 19:34:45
: هادی آفریده
: هادی آفریده
: رضا تیموری
: شاهین پورداداشی
: بابک بهرام‌بیگی
: مهرشاد ملکوتی
: روشنک اهرابی
: حمیدرضا آفریده
: بابک بهرام بیگی، روشنک اهرابی
: اعظم صادقی‌منفرد
: رضا تیموری
: سهیل صباحی
: زهره صباغیان
: حسن شرف‌الدین
: علیرضا شاهرخی
: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
مستند به بررسی روند نگهداری انواع حیوانات در بخشی از جامعه شهری ایران پرداخته است

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.