کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال فیلم کبوتری برای تامل در باب هستی روی شاخه نشست
S3 : 03:38:43 | com/org
یوناتان و سم وسایل سرگرمی می فروشند اما برای فروختن وسایل خود به مشکل برخورده اند و خریداری پیدا نمی کنند آنها هدفشان شاد کردن مردم است اما گویی کسی دنبال شادی نیست . مردم شهر همه دچار روزمرگی و پوچی شده اند.
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید