تیوال نمایشنامه‌خوانی برادر جان
S3 : 04:45:04
گر چه دهان گلخانه‌ی ذهن است اما در سرزمین کابوس دهانت را می‌بویند مبادا ...
  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: مهدی خالدی
:مهدی رضایی، حمیدرضا جواهری، آتنا تندرو، نگار منوچهری، محسن کاظمی، مریم حاج محمدی، محمود بیات، ساراعلاقمند، حسین رضوانی، رها عادلی، عماد زارعی، فاطمه توانا
:مهدی خالدی
روزمرگی دو برادر

مکان

حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:  ۶۶۴۸۳۷۴۲