تیوال فیلم بازدم
S3 : 21:18:53
: آرش سنجابی
: مهدی رییسی، محسن جعفری قرقانی، سعید اردهالی
:حامدرحیمی نصر، ملیکا شریفی‌نیا، لیندا کیانی، الهه حصاری، نرگس محمدی، حبیب دهقان نسب، مهرداد ضیایی، مرضیه صدرایی با حضور آزیتا حاجیان و بهنام تشکر
:آناهیتا یارمحمدی
کسری در سی و پنج سالگی بورسیه گرفته و اینک در واپسین روزها به واکاوی هستی دردمندش نشسته است. جایی که در هم‌پیمایی همسان با رنج هایش، به مرگ همزادش بهار رسیده.اما ریشه در جای دیگریست؛ دیافراگم بیماری که بازدم نمی‌تواند