تیوال نمایش بدون تماشاگر
S2 : 17:16:15
  از بهمن ۱۳۹۷
 بها: ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

: ابوالفضل کاهانی
: امید اخوین
: آزاده صمدی، علی سرابی
: سعید خوانی

: پیام نیکفرد
: آرمان کوچکی
: پوریا صمیمی
: محمدرضا آل طاها
: مبین فراهانی
: مهیار نواصر
: لیلی جعفری
: علی سیبی
: رزیتا ربیعا
: آیدا اورنگ
: الناز نصیری
: گروه دیالوگ
من سوئد درس خوندم. کارشناس ادبیات نمایشی از استکهلم. شما تا به حال سوئد رفتی؟


» فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود

شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹