تیوال تجربه خورشید سیاه، تجربه بیست و سوم از دوره پنجم شب‌شنبه‌ها
S2 : 23:16:52
  شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
  ۲۲:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان


گروه «ناروال»
: سینا دلمقانی
: محمد مرادی
: سام نظری
: پویا شمالی
: کسری شریفی منفرد
: هومن اژدری و آرین نایینی

: مونا حمزه
: محمدرضا دادویی
: سیامک قطاعی
: امیر خرازی
: رضا دادویی

 

 


طرح بهای بلیت:
باکس وسط:
ردیف ۱ تا ۸: ۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۲: ۴۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۳ تا ۱۴: ۳۰.۰۰۰ تومان
باکس‌های کناری:
ردیف ۱ الی ۸: ۴۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۴: ۳۰.۰۰۰ تومان
شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.