تیوال نمایش بلوار
S3 : 04:47:19
جشنواره میکرولیو
  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰
  ۲۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: الهام نظری
:(اجراگر) الهام نظری

: محمدرضا نظری
: هانیه میرزایی
: الهام نظری، مصطفی میرزایی

مکان

حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:  ۶۶۴۸۳۷۴۲