تیوال فیلم کفرناحوم
S2 : 01:16:51
: نادین لبکی
: زین الرافعی، نادین لبکی، یوردا شیفراو و تریجر بنگوله
یک پسر خیابانی ۱۲ ساله لبنانی، پس از فرار از والدین سهل انگار خود، مرتکب جرم خشونت آمیز می شود و به پنج سال زندان محکوم می گردد. این پسر سپس در اعتراض به زندگی که پدر و مادرش به او داده اند به دادگاه شکایت می کند …
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.