تیوال ورکشاپ عکاسی داگریوتیپ
S3 : 12:41:19
  پنجشنبه ۲۴ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷
  ۱۶:۰۰
  ۴ ساعت
 بها: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان


: محمد محمدزاده تیتکانلو
متولد ۱۳۴۳، نقاش، نویسنده، محقق تاریخ عکاسی و هنر

موسسه برگزارکننده: داگریوتیپ

توضیحات دوره:
موسسه فضا فیلم جهت آشنایی عکاسان، هنرجویان، آتلیه‌داران و علاقه مندان به عکاسی فاخر و درآمدزا، کارگاه دو روزه تیوری و عملی دیجیتال داگریوتیپ (عکاسی روی لوح نقره) را توسط استاد محمد محمد زاده تیتکانلو، نخستین داگرین معاصر آسیا برگزار می کند.

اهداف دوره:
- آموزش
- درآمدزایی

سرفصل های آموزشی:
- آشنایی با فرایند داگریوتیپ سنتی
- آشنایی بافرآیند داگریوتیپ مدرن (دیجیتال داگریوتیپ)
- تاریخچه داگریوتیپ سنتی و مدرن
- آشنایی بامواد شیمی و اسباب داگریوتیپ
- عملیات ساخت عکس داگریوتیپ با فرآیند دیجیتال داگریوتیپ

محدوه سن پذیرش دوره:
۲۰ تا ۷۰

مدرک اعطایی در پایان دوره:
به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه و آرم طلایی "میم داگ داگریوتیپ" تقدیم می‌شود.

شهر:
تهران