تیوال انیمیشن در مسیر باران
S3 : 19:29:33
: حامد کاتبی
: سعید تشکری و مهدی سیم‌ریز
:امین زندگانی، رحیم نوروزی، محمد شیرخانلو، محمد جهانپا و ...
:مریم چوپان زاده
این انیمیشن روایتگر روزهای سخت زندگی مردی به نام «ریان» است که خشکسالی تاب و توانش بریده و روزگار را بر او و خانواده‌اش سخت کرده است.
دسته‌بندی:
کودک و نوجوان