تیوال فیلم دایان
S3 : 17:12:25
: بهروز نورانی‌پور
: ناصر باباییان، عبدالله زواره، بهار معروفی
: حوزه هنری
: سجاد پهلوان‌زاده
: مسعود سخاوتمند
: بهنام شیخ احمدی
داستانی درباره فردای «جنگ» و افرادی که در یک روستا زندگی می کنند و برای فردای بهتر تلاش می‌کنند.