آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم صحرای سرخ
S3 : 17:56:24 | com/org
زنی برای کار شوهرش وارد کارخانه‌ای که در میان مه و دود است می‌شود و در طول فیلم همراه دیده‌ها و تخیلات زن می‌شویم...
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید