آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم چهره‌ها
S3 : 15:13:07 | com/org
ریچارد که شخصیت مرکزی قصه است، با رفیقش فِرِد برای خوشگذرانی به میخانه ای با نامِ «میخانهﯼ شکست خوردگان» می روند. ریچارد در آنجا با دختری جوان به نام جنی آشنا می شود
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید