تیوال مستند فرشاد آقای گل
S3 : 22:33:27
: جعفر صادقی
:جعفر صادقی
: جعفر صادقی
: حمیدرضا کیوانفر
: حمیدرضا کیوانفر، مسعود طهماسبی
: امیر شمس
: بهرام عظیمی
: رضا عزیزی
: سید عمران ابطحی
عکاسی علاقه‌مند به فوتبال به مرور شیفته هنرنماییِ پسرکی با استعداد به نامِ فرشاد پیوس می‌شود. از دریچه نگاه این عکاس سفری به دلِ تاریخ با تصاویری بدیع و دیده نشده خواهیم داشت و با حضور ستارگان تاریخ‌ فوتبال ایران مروری می‌کنیم بر زندگی بهترین گل‌زن تاریخِ فوتبال باشگاهی ایران و هنرنمایی کسی که عناوینِ آقای گلی را یکی پس از دیگری به تصاحب در می‌آورد