تیوال فیلم فاوست
S3 : 19:54:44
: الکساندر سوکوروف
: یوهانس زیلر، آنتون آداسینسکی
فاوست اقتباسی آزاد از برداشت گوته نویسنده آلمانی از افسانه مردی است که روح خود را به شیطان می‌فروشد.
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.