کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال مستند فردوسی و مردم
S3 : 18:35:44 | com/org
این فیلم درباره نفوذ شاهنامه و شناخت مردم و اقوام گوناگون از فردوسی ساخته شده است. تصویر نقاشی‌های قهوه خانه‌ای، نقالی و شاهنامه‌خوانی بخش‌های مهمی از مستند فردوسی و مردم را تشکیل می دهد .
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید