آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم شکستگی
S3 : 20:40:37 | com/org
ری و همسر و دخترش، با رانندگی در بیابان، در منطقه استراحت بزرگراه متوقف می شوند جایی که دخترش می افتد و بازوی او می شکند. پس از انتقال آشفته به بیمارستان و درگیری با پرستار پذیرش، سرانجام ری می تواند او را به پزشک برساند
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید