آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشگاه چند روایت معتبر
S3 : 08:57:37 | com/org
۰۱ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

 روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها

 

افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰

قصه این است که شهریار، شاه کشور متوجه میشود که همسرش ناوفایی کرده و تصمیم می گیرد که هر روز با یک دوشیزه ازدواج کند و صبح بعد سر عروس را قطع کنند تا فرصتی برای خیانت باقی نباشد. پس به این روش پیش می رود تا زمانی که نوبت به شهرزاد دختر وزیر اعظم می رسد. شهریار نمی دانست که شهرزاد فلسفه و علوم و هنر یادگرفته وهم این که دلپذیر و مودب و باهوش است. قصه های او و نبوغ و خرد اش، شهریار را تغییر می دهد و شب پی آمدی دیگر پیدا میکند. شهرزاد قصه گو قرنها پس از مکتوب شدن قصه هایش، بر جهان تاثیر گذاشته و منشا الهام بوده.  
در این نمایشگاه آثار نه هنرمند زن قصه گو در کنار هم قرارمی گیرد، قصه هایی که تنها زنان قادر به روایت آن هستند. هدف نشان دادن عمق احساسات و ابتکار عمل آنها و تقدیراز ثبات قدم و تواضع شان است. هریک به زبان شخصی خود دست یافته اند؛ زبانی که غمخوار و در برخورد با مسایل اجتماعی حساس است و بر حضور هنرمند ونقش او درجامعه و عوامل پیرامونی تاکید دارد
در سال ۱۳۱۶ دوازده زن در دانشگاه تهران پذیرفته شدند، از سال ۱۳۸۵بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاههای کشور زن هستند، علیرغم این زندگی روزمره تحت کنترل مردان است که غالبا" حاضر به از دست کشیدن از قدرت و یا حتی تقسیم آن نیستند.حضور دینامیک زنان درتمامی بخش های جامعه امروزی ایران حاصل سالها استمرار وعزم جدی نسل های پیشین وهمراهی مردان خردمند است
گفته میشود ایشتار، الهه باستانی قدرت و عشق در بین النهرین، به درهای عالم اموات می رسد و از دربان درخواست می کند تا درها را باز کن
اگر تو این دروازه را برای ورود من باز نکنی
درها را خواهم شکست، قفل ها را درهم خواهم پیچید
چهارچوب ها را خرد خواهم کرد، درها را با زور بازخواهم کرد...

عکس‌های پایه

نمایشگاه چند روایت معتبر | عکس نمایشگاه چند روایت معتبر | عکس

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه لولاگر،پلاک ۵، ورودی حیاط
تلفن:  ۶۶۷۰۷۹۷۵

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید