آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشگاه کلمه به کلمه
S3 : 15:36:31 | com/org
۰۳ تا ۲۰ مرداد
۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

 روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ الی ۲۰

برای هنری که نقاشی را به همراهی متن ملزم می‌کرد، عجیب نیست که مستقیم و بی‌واسطه کلام را وسیله قرار دهد. این بار زمینه‌های تازه‌ای نیز اضافه شده‌اند که بدون هیچ تغییری در محتوا و شکلِ کلمه و تنها با جابجایی و تغییرِ بستر معنا را دگرگون می‌کنند. حالا کلمات جابجا می‌شوند و جهان مکتوب نه فقط در کتاب و کتیبه که در هر کجای ممکن و پذیرا شکل می‌گیرد. کلمات از بستری به بستر دیگر سُر می‌خورند، که در این سُریدَن‌ها هم شیب اهمیت دارد و هم میل سوژه. اما در هر بار مواجه، متن با ریزبینیِ بیش از پیش و کلمه به کلمه خوانده ‌می‌شود. در هزارتوی زمینه‌ها و در تمامی زبان‌ها، هر اختلال و ارجاع مضاعفی پیچیدگی‌های معنا را افزون می‌کند. البته در زبانِ پر تعارف و تَکَلُّف فارسی، ابهام گاهی می‌تواند نَصِّ صریح و پیراسته تلقی ‌شود و گاهی استعاره‌ای پیچیده و گمراه‌کننده؛ اما همه آبستن.نقل کلامی فاخر حالا وسیله‌ی برای نقد تحکم می‌شود، معمولی‌ترین واژ‌ه‌ها به یک جریان اشاره می‌کنند، عمومی‌ترین لغات بیانیه‌های شخصی می‌شوند و خصوصی‌ترین کلمات خواست عمومی را بازگو می‌کنند. هر توصیه‌ا‌‌ی توهین تلقی می‌شود و به سخره گرفتن، کنش سیاسی و اجتماعی. به این ترتیب حتی حذف و عدمِ امکانِ دسترسی به معنا، تولید معنا محسوب می‌شود و پرشور‌ترین متن‌ها اخته و الکن ...

اکرم احمدی توانا

عکس‌های پایه

نمایشگاه کلمه به کلمه | عکس نمایشگاه کلمه به کلمه | عکس

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه لولاگر،پلاک ۵، ورودی حیاط
تلفن:  ۶۶۷۰۷۹۷۵

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید