آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشگاه هرکجا ماهی می رود، آب می رود
S3 : 00:00:55 | com/org
۰۳ تا ۱۴ اردیبهشت
۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

روزهای تعطیل گالری: شنبه‌ها 

 

عکس‌های پایه

نمایشگاه هرکجا ماهی می رود، آب می رود | عکس نمایشگاه هرکجا ماهی می رود، آب می رود | عکس نمایشگاه هرکجا ماهی می رود، آب می رود | عکس نمایشگاه هرکجا ماهی می رود، آب می رود | عکس

مکان

ﺧﯾﺎﺑﺎن کریمخان‌زند، خیابان میرزای‌شیرازی، شماره ۹۵
تلفن:  ۸۸۸۱۵۱۴۴

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید