آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشگاه مرجعیت نامتقارن و کالیدوسکوپ تاریخی
S3 : 22:11:48 | com/org
۰۶ تا ۲۴ دی ۱۳۹۸
۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

 روزهای تعطیل گالری: دوشنبه‌ها

 

مرجعیت نامتقارن و کالیدوسکوپ تاریخی
جنبه ی مادی، «عکاسی» انتزاعی و بازنمایشی را به «عکسهایی» تبدیل می کند که شیء هستند و در فضا و زمان وجود دارند. بخشی از این امکان، امکان اینگونه اندیشیدن ناشی از این واقعیت اساسی است که هر عکس شیء است: «عکس ها را برای اهداف مشخصی که لزوما با یکدیگر انطباق ندارند می سازند، استفاده می کنند، نگهداری و ذخیره می کنند... عکس ها را می توان منتقل کرد، از جایی به جای دیگر برد، پراکنده کرد یا آسیب زد، پاره کرد یا برید، زیرا مشاهده شامل یک یا چند برهم کنش فیزیکی است.» (نونو پورتو)
عکس ها تاریخچه ها اشیاء الیزابت ادواردز و جنیس هارت

دسته‌بندی
عکاسی

عکس‌های پایه

نمایشگاه مرجعیت نامتقارن و کالیدوسکوپ تاریخی | عکس نمایشگاه مرجعیت نامتقارن و کالیدوسکوپ تاریخی | عکس نمایشگاه مرجعیت نامتقارن و کالیدوسکوپ تاریخی | عکس نمایشگاه مرجعیت نامتقارن و کالیدوسکوپ تاریخی | عکس

مکان

میدان بهارستان، خ دانشرا، باغ نگارستان
تلفن:  ۸۸۸۲۹۰۱۷

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید