تیوال فیلم شیشه
S3 : 05:23:07
: ام نایت شیامالان
: ساموئل ال جکسون، بروس ویلیس، جیمز مک اوری و سارا پولسن
نگهبان امنیتی، "دیوید دان"، از توانایی‌های ماورالطبیعه‌ای خود استفاده می‌کند تا "کوین وندال کرامب"، مردی دیوانه که ۲۴ شخصیت دارد، را پیدا کند...
شهر:
تهران