آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال مستند همه بچه‌های مامان
S3 : 10:12:35 | com/org
مرضیه زن مسنی است که به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی روز و برای حمایت مالی از فرزندانش، قصد دارد خانه محبوبش را خراب و تبدیل به آپارتمان کند؛ او تلاش می‌کند درختان حیاط خانه که برایش بسیار مهم است را حفظ نماید، اما قوانین شهرداری در مقابلش قرار دارد
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید