تیوال مستند رییس الوزرا
S3 : 13:51:21

خرید:

همینک امکان خرید وجود ندارد
: سید محمدرضا هاشمیان
: سید محمدرضا هاشمیان
: مجید برزگر
: امیر موسوی
: مهرشاد ملکوتی
: اکرم محمودیان
: اوژن سید اشرفی
: اکرم السادات محمودیان
: امید میرزا زاده
: سید محمدرضا هاشمیان
: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
روایت زندگی " احمد قوام السطنه " . شخصیت خاکستری تاریخ سیاسی ایران . مردی که با وجود دستاوردهای بزرگ سیاسی ، هیچگاه پیش چشم مردم ایران "قهرمان " نبود .
شهر:
تهران