تیوال استند آپ کمدی کارگاه خنده دارها
S3 : 14:32:36
  چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۸:۳۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: (کمدین ها) نسیم (سامان قویدل)، همایون قطب الدینی، نیما گل افشان

استندآپ کمدی شماره یک: شامل شوخیهای اجتماعی

مکان

بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از مترو شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران
تلفن:  ۰۲۱-۹۶۰۴۵۷۱۵