تیوال فیلم شهر کوچک
S3 : 19:11:10
خرید بلیت
۱۵,۰۰۰ تومان
٪۳۰ تخفیف
  یکشنبه ۲۷ آبان
  ۱۷:۰۰
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: نوری بیلگه جیلان
:Cihat Bütün، Emin Toprak، Fatma Ceylan، Havva Saglam
خانواده ای که در یک شهر دورافتاده و فراموش شده زندگی می کنند و از دید فرزندان این خانواده روایت می شود
شهر:
تهران

مکان

شمال غربی پل سیدخندان.خیابان شقاقی. پلاک ۲۴
تلفن:  ۲۲۸۶۱۳۵۶