تیوال فیلم خواب آب
S3 : 05:02:49
امکان خرید پایان یافته
: فرهاد مهرانفر
: حسین محجوب، پیام فضلی، مریم نحوی، افشین جعفری خواه، مهرنوش مقیمی
: فرهاد مهرانفر
: نادر معصومی
: شهرزاد پویا
با خراب شدن ماشین زمین‌شناس جوان در کویر، او که در حال شناسایی سفره‌های آب زیرزمینی است به‌آبادی متروکی می‌رسد و به راهنمایی پیرمردی که تنها ساکن آنجاست و از تخصص مرد جوان آگاه شده از دهانه یک چاه به عمق زمین می‌رود. پیرمرد راه را بر او بسته و شرط خروج او را یافتن سرچشمه‌ای می‌گذارد که به اعتقادش در عمق زمین پنهان شده‌است

آواهای وابسته


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.