آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم‌تئاتر کجایی ابراهیم؟
S3 : 17:41:51 | com/org
بها: ۱۰,۰۰۰ تومان
دسته‌بندی
صحنه‌ای
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
خیلی شعار زده بودو به جای مانور برروی شخصیت شهید هادی بیشتر به انتقاد از وضع موجود پرداخته . درواقع میشد به جای شهید هادی هر شهید دیگری موضوع نمایش باشه و بازهم همین حرف ها و شعارها درمورد مسائل فعلی جامعه زده بشه. انتظار کاری را داشتم که بیشتر برروی شخصیت شهید هادی متمرکز باشه که متاسفانه این طور نبود
علی جباری این را خواند
محمد حسن موسوی کیانی این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید