کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال فیلم جاده
S3 : 20:22:52 | com/org
معرکه‌گیر قوی و خشن و دختر جوان نیمه‌خلی است که مرد او را از مادرش خریده و با خود می‌برد تا دنیا را ببیند
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید