تیوال تجربه نور و تاریکی؛ تجربه بیست و دوم از دوره پنجم شب‌شنبه ها
S2 : 05:06:00
  شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
  ۲۱:۳۰
 بها: ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان


گروه Deformation
: آرمان نجیمی
: علی اخلاقی
: محمد تیموری
: هومن موسوی
: سیامک کمانگیر

گروه «Blue Phobos»
: سیاوش سهی
: مهرپویا خسروی

: مونا حمزه
: محمدرضا دادویی
: سیامک قطاعی
: امیر خرازی
: رضا دادویی

باکس وسط:
ردیف ۱ تا ۸: ۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۲: ۴۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۳ تا ۱۴: ۳۰.۰۰۰ تومان
باکس‌های کناری:
ردیف ۱ الی ۸: ۴۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۴: ۳۰.۰۰۰ تومان
دسته‌بندی:
تجربی
شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.