تیوال فیلم مأموریت غیر ممکن
S3 : 14:44:43
: یعقوب غفاری
: اباریس تنظیفی
: علی اوجی، سارا خوئینی ها، پادینا رهنما، مهران رجبی، نسرین نصرتی، یوسف صیادی، مینا جعفر زاده، عسل قرایی، پژمان بازغی، جمشید هاشم پور و محمدرضا شریفی نیا
: محمود فلاح
: امیر اسکندری
: علی مجد کمایی
: بهنام کلامی
: محمد ابراهیمیان
: نرجس ابراهیمی
: جعفر علیان
: عبدالحمید رهنمای
: محسن روشن
: سعید رضوی
: حسن پیله ور
: امین غفاری
: نادر فوقانی
: مریم حضرتی
کریم عاشق خوانندگی است و بدون این که بداند دلداده ماموری شده که ماموریت دارد فرمولی را از دانشمندی سرقت کند. پس از متوجه شدن این داستان کریم، ۲ راه بیشتر ندارد.