تیوال فیلم مشت آخر
S3 : 20:07:48
: مهدی فخیم زاده
: مهدی فخیم زاده، گوهر خیراندیش، احمد نجفی، رامین راستاد، گلناز خالصی، حمیدرضا قلی خانی، سیاوش معمارزاده، آتنا مهیاری
: سیدحامد حسینی
: علیرضا زرین دست
: عباس بلوندی
: عباس رستگارپور
: محمد گل افشار
این فیلم یک طنز موقعیت توام با اکشن و حادثه است.

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.