تیوال نمایش قطعه کریوگرافیک نَ بودن
S3 : 07:31:43
  ۱۱ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷
  ۱۸:۰۰
  ۴۰ دقیقه
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان


: امیر امیری
: امیر امیری، محسن خدری، مرتضی زارعی
: آریا دل فانی
: دنیز تفقدی
: مهرداد متجلی
: فرهاد فزونی
: مهرداد متجلی، کارگاه مستطیل

شرح: نبودن، یا بودن بدون درک، درباره‌ی انتخاب انسان است. اگر انتخاب او همراه با اختیار نباشد، در واقع او توسط گزینه‌های موجود انتخاب شده است.

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸

آواهای وابسته