تیوال اجراخوانی ادیپ شهریار
S2 : 11:37:47
  مهر ۱۳۹۸
  ۲۰:۰۰
 بها: ۴۰,۰۰۰ تومان

: سوفوکل
: شاهرخ مسکوب
: عباس شیخ بابایی

: عباس شیخ بابایی
: سعید باغبانی
: مرتضی بختیاری

» فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود

شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.