کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال فیلم دیوانه از قفس پرید
S3 : 18:49:36 | com/org
پس از ورود به یک تیمارستان، مک مورفی با مقررات سخت و غیر انسانی آنجا که توسط یک سر پرستار اعمال می‌شود، مخالفت می‌کند و…
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید