تیوال اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای (کرج)
S3 : 03:17:20
خرید بلیت
۶۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  یکشنبه ۰۱ تا ۰۲ دی
  ۲۰:۰۰
  ۲ ساعت
 بها: ۶۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ تومان


: پرواز همای

ردیف ۱ تا ۳: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۴ با بهای ۱۴۰.۰۰۰ و ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۵ تا ۷ با بهای ۱۳۰.۰۰۰ و ۱۴۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۸ تا ۱۰ با بهای ۱۲۰.۰۰۰ و ۱۳۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۱ تا ۱۳ با بهای ۱۱۰.۰۰۰ و ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۶ با بهای ۱۰۰.۰۰۰ و ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۷ تا ۱۹: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۰ تا ۲۲: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۳ تا ۲۵: ۶۰.۰۰۰ تومان

مکان

شهر کرج، ورودی پل فردیس، میدان امام حسین، ورودی پارک شهید چمران


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.