تیوال فیلم قرارمون پارک شهر
S3 : 15:34:14
: فلورا سام
: شقایق فراهانی، ماه چهره خلیلی، امین زندگانی، سام نوری، سیاوش طهمورث، امید روحانی، افسر اسدی، شیوا خسرومهر، مریم کاویانی، نرگس محمدی و محمدرضا شریفی نیا و…
: مجید اوجی و ابراهیم اصغری
: تورج منصوری
: واروژ کریم مسیحی
: ستار اورکی
: آرش برومند
: محسن روشن
: فرامرز بادرام پور
: احسان رناسی، شیوا پاک نیت
: احمد کاوری
: محمدرضا شریفی نیا
: مسعود حقی
: عباس دقاقی
: مرجان تاجیک
: آرش شاه محمدی
: امین اعتمادی مجد
: سارا اسکندری
: حمید رسولیان
داستان زندگی نویسنده ای را روایت می کند که در حین نوشتن آخرین رمان خود پرده از حقایق زندگی اش برداشته می شود ...

گزارش تصویری تیوال از اکران خصوصی فیلم قرارمون پارک شهر / عکاس: فاطمه تقوی

... دیدن همه عکس ها »

اخبار وابسته

» "قرارمون پارک شهر" در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود