تیوال نمایش آیا می شناسید راه شیری را؟
S2 : 16:24:47
  از بهمن ۱۳۹۷
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: کارل ویتلینگر
: پروین کاظمی
: محمد علی زمانی
: وحید جباری، میثم جهانگیری
: محمد علی زمانی

: مهدیه مشایخی
: مسعود خرداد
: نسیم ملکی
: نسیم ملکی
: پگاه عربی
: وحید یگانه شیخی
: علی سامنی
گذر از رنج ها به منظورِ رسیدن به آرامش که نه؛ فقط به قصد دست یافت به حداقل های زندگی...! داشتن یک نام امری بدیهی است که هر انسانی از بدو تولد آن را داراست...چیزی که سَم شخصیت نمایشنامه "آیا می شناشد راه شیری را؟ "با هدف باز پس گیری نام و هویت از دست رفته خود راهیِ سفری اودیسه وار می شود... عبور از خوان هایی که تمامی کرامات انسانیش را به بازی گرفته و تا آنجا ادامه می یابد که وی را روانه ای آسایشگاه روانی می کند...! کارل ویتلینگر در نمایشنامه ای خود با زبانی ساده و بذله‌گو و البته در فضایی طنز مفاهیمِ عمیق ا


» فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود

شهر:
تهران

مکان

میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:  ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸