تیوال فیلم رستاخیز
S3 : 01:21:28
: کریستف هورنرت
: یوهان لیسن، ژیل دشریور، کریس کوپنس
: ماریانو وانهوف، جفری انتوون
: ریمویداس لایپوس
: دیوید وردورم
: ویم کورین، استیو ویلرت
: یانا سوئنتینس
: فلندرز اودیو، ویژوآل فاند، فوبیک فیلم
مهمانی ناخوانده سر از خانه پیرمردی در می آورد که دور از تمدن زندگی می کند.
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.