تیوال مستند راز ماندگاری
S3 : 18:10:09
: خشایار محمودآبادی
مستند درباره یک محقق ایرلندی است که با آلبوم آثار تاریخی اصفهان آشنا و برای جستجوی حقایقی به اصفهان سفر می‌کند.