تیوال مستند راز ماندگاری
S3 : 02:24:20
: خشایار محمودآبادی
مستند درباره یک محقق ایرلندی است که با آلبوم آثار تاریخی اصفهان آشنا و برای جستجوی حقایقی به اصفهان سفر می‌کند.