آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم انزجار
S3 : 13:43:53 | com/org
کارول دختر جوان که از ارتباط با مردان هراس دارد. کارول به خانه ی خواهرش آمده. خواهر و مرد خانه به قصد سفری در ایتالیا خانه را ترک می کنند و کارول تنها می شود. این تنهایی او را دچار توهمات وحشتناکی می کند که منجر به آسیب زدن به خودش می شود.
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید