تیوال نمایش صد در صد
S3 : 05:23:14
  از فروردین ۱۳۹۸
 بها: ۴۰,۰۰۰ تومان

: مارکس لید
: وحید رهبانی
: مرتضی اسماعیل کاشی
: ستاره پسیانی، هوتن شکیبا

: محمد قدس
: سارا اسکندری
: شیما میرحمیدی
: مرتضی اسماعیل کاشی
: بامداد افشار
: رضا خضرایی
: محمدصادق زرجویان
: فراز اسکندری
: راحیل مرشدی
: سینا فراهانی
: علی نجاریان
: آیدا اورنگ
: ایلیا شمس (تئاتربازها)
: محمد صادق زرجویان

» فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود- از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۲ سال خودداری نمایید.
شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹