تیوال جشنواره آکادمی شهریاران دوره اول
S3 : 03:14:42
  دوره اسفند ۹۷
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

لیست اجراهای این دوره:

- اجراخوانی خرده جنایت های زنا شوهری چهارشنبه ۰۸ اسفند  خرید بلیت
- اجراخوانی سهراب کشی چهارشنبه ۰۸ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی یک مرد پنجشنبه ۰۹ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی جشن سالگرد  یکشنبه ۹ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی دختر موبافته جمعه ۱۰ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی حاد  جمعه ۱۰ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی شازده کوچولو  شنبه ۱۱ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی مسافران  شنبه ۱۱ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی نمایش باگانه  یکشنبه ۱۲ اسفند  خرید بلیت
- اجراخوانی پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی  یکشنبه ۱۲ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی ستوان آینیشمور دوشنبه ۱۳ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی دوزخ  سه‌شنبه ۱۴ اسفند خرید بلیت
- اجراخوانی خواستگاری  سه‌شنبه ۱۴ اسفند خرید بلیتشهر:
تهران

مکان

تهران، ابتدای بلوار کشاورز، روبه روی پارک لاله، سینما تئاتر بلوار