آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت
S3 : 11:27:02 | com/org
بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

اخبار

›› یادداشت آتش تقی پور برای نمایش ”شاهزاده خوشبخت”

›› یادداشت رضا آشفته برای نمایش ”شاهزاده خوشبخت”

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید