تیوال فیلم درخشش
S2 : 04:45:20
: استنلی کوبریک
: جک نیکلسون، شلی دووال، دنی لیود
خانواده‌ای به عنوان سرایدار به یک هتل در محلی دور افتاده که در تعطیلیِ زمستانی هست ، می روند. اما در آنجا نیرویی مرموز روی مرد خانواده تاثیر گذاشته و جنونِ خشونت وی را می گیرد و…
شهر:
تهران