آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال مستند آهستگی
S3 : 08:13:31 | com/org
تشخیص بیماری ام .اس برای رضا درانی، باعث ایجاد تنش درزندگی مشترکش با فرزانه نظری میشود.این تنش با ورود سایراعضای خانواده به آهستگی به بحران بدل میگردد. تصمیم به جدایی یا ماندن، آخرین انتخاب آنها پس از 26سال زندگی مشترک است.
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید