تیوال نمایش تمسخر خوانی (دورخوانی سه قطعه نمایشی)
S3 : 09:17:42
  ۲۹ خرداد تا ۰۶ تیر ۱۳۹۳
  ۲۰:۳۰
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: میرزا آقا تبریزی و منسوب به میرزا ملکم خان ناظم الدوله
: کیهان ملکی، علی حسینی
:مجید آقا کریمی، نیما رییسی، محمدرضا ژاله، محممد رضا علیمردانی،کیهان ملکی و جواد یحیوی

: مجید معلمیاولین نمایشنامه به زبان فارسی در تاریخ ایران

مکان

بزرگراه چمران جنوب، خروجی حکیم غرب، خروجی بیمارستان میلاد، برج میلاد
تلفن:  ۸۴۳۶۱۰۰۰