آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم هالک باور نکردنی
S3 : 13:37:12 | com/org
دانشمند بروس بنر به شدت به دنبال درمان برای تابش گاما است که سلول های وی را آلوده و او را به هالک تبدیل کرد
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید