آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم پادشاه
S3 : 12:34:36 | com/org
شاه هنری پنجم جوان بعد از رسیدن به مقام پادشاهی انگلستان در قرن پانزدهم با فریب، خیانت و جنگ مواجه می‌شود...
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید