تیوال فیلم پادشاه
S3 : 05:30:36
: دیوید مایگد
: رابرت پتینسون، تیموتی شالامه، جوئل ادگرتون
شاه هنری پنجم جوان بعد از رسیدن به مقام پادشاهی انگلستان در قرن پانزدهم با فریب، خیانت و جنگ مواجه می‌شود...
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.