آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم اتوپیا
S3 : 16:50:01 | com/org
پنج زن بنا به خواست خودشان و نیاز مالی نزد مردی کار می‌کنند که آن ها را مورد آزار، تحقیر و استثمار قرار می دهد. هرکدام از زن‌ها از جایی می‌آیند و رؤیایی دارند.
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید